Mitä on Worktech?

Mitä on Worktech?

Yksinkertaistaen voisi sanoa, että kyse on yksilöiden ja tiimien onnellisuutta suoraan lisäävästä uudesta teknologian alasta. Toinen tapa hahmottaa mitä worktech on, on määrittää mitä se ei ole. Worktech ei ole HR techiä vaan nimenomaisesti ihmisten ja tiimien...
Miten työkykyä johdetaan digiajassa?

Miten työkykyä johdetaan digiajassa?

Työkyky ja työntekijöiden hyvinvointi ovat nousseet lyhyessä ajassa työelämän tärkeimmiksi teemoiksi. Digiaikaan siirtyminen ja sen tuottama muutoksen voima ovat paljastaneet vakavat puutteet nykyjohtamisessa. Erityisesti stressi ja työn kuormittavuus...
Itseohjautuvuus on yhteiskunnan muutos

Itseohjautuvuus on yhteiskunnan muutos

Itseohjautuvuus työpaikoilla on tullut jäädäkseen. Itseohjautuvuus edustaa monelle muutosta tiimien johtamisessa. Tämä on liian suppea näkökulma. Ei oikeastaan ole kyse vallankumouksesta työpaikoilla vaan laajemmasta muutoksesta yhteiskunnassa. Maailma on avoin, tieto...