Miten työkykyä johdetaan digiajassa?

Miten työkykyä johdetaan digiajassa?

Työkyky ja työntekijöiden hyvinvointi ovat nousseet lyhyessä ajassa työelämän tärkeimmiksi teemoiksi. Digiaikaan siirtyminen ja sen tuottama muutoksen voima ovat paljastaneet vakavat puutteet nykyjohtamisessa. Erityisesti stressi ja työn kuormittavuus...