REWORK’19 lähestyy (9.10.2019) ja on aika käynnistää tapahtumaa edeltävä keskustelu. REWORK:sta on kehittymässä kansainvälinen Workplace Experience Summit ja haluamme taustoittaa sanan Workplace Experience merkitystä. Experience ei ole vain trendikäs sana, -se ohjaa kohti korkeampaa kokonaisvaltaista johtamista.

PItkään on puhuttu elämystaloudesta, mutta enää kyse ei ole pelkästään asiakkaista vaan myös sisäisestä kulttuurista. Sisäisen kulttuurin kehittäminen koskee nykyään aina työtä ja työympäristöjä, mutta kyse on paljon suuremmasta muutoksesta kuin siirtymisestä avokonttoriin ja toimiston viihteellistämisestä pingis- ja fussballpöydillä.

Kyse on laajemmasta organisaatio- ja johtamismurroksesta. Aiemmin organisaatioita johdettiin ylhäältä alas ja ihmiset olivat osa prosesseja, kaavioita ja lukuja. Ei olisi täysin väärin sanoa, että aiemmin johtamisella nimenomaisesti pyrittiin poistamaan liiketoiminnan inhimillinen puoli pois. Puhetasolla olemme toki pitkään osanneet asemoida ihmiset keskiöön, mutta todellinen muutos on vasta nyt lähtemässä käyntiin.

Ihmiset ovat aktiivinen osa johtamista sillä juuri ihmiset omistavat kulttuurin, ei johto. Kulttuuria ei korjata muokkaamalla tiloja vaan ottamalla ihmiset vakavasti ja tuomalla inhimilliset arvot osaksi johtamista. Myös vaatia saa ja pitää. Yksi merkki huonosta organisaatiokulttuurista on nimenomaisesti hyssyttely, kun vaikeista asioista ei puhuta. Johto on vastuussa strategiasta ja päätösten laadusta, mutta keskustelua pitää käydä läpi koko organisaation.

Muutos on tullut jäädäkseen niin liiketoimintaan, johtamiseen kuin työntekoonkin. Paras työpäiväkokemus syntyykin siellä missä ihmisen on kulloinkin paras olla, ei siellä missä esimies luulee sen syntyvän. Entistä harvemmin se on omassa toimistossa. Inhimillisten arvojen tuominen osaksi johtamista ja työpäiväkokemusta tarkoittaa ennen kaikkea laajempaa yksilönvapautta osallistua keskusteluun ja päättää omasta arjesta. Työntekijältä se vaatii entistä suurempaa lojaaliutta ja luottamuksen osoitusta. Myös esimiehet ovat erilaisia ja kuhunkin rakennetaan yksilöllinen luottamussuhde.

Työympäristöt ovat tuottavuuden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden mahdollistajina tärkeä osa työpäiväkokemusta, mutta valitettavan usein työympäristökeskustelua käydään puhtaasti asiantuntijatasolla keskittyen pieniin yksityiskohtiin. Työympäristöistä on kehittymässä aitoja johtamisympäristöjä, jotka tekevät ihmisistä ja liiketoiminnoista jatkuvasti parempia. Tällaisia työympäristöjä ei johdeta muiden töiden ohella vaan se on oma strateginen toimintonsa, joka vielä yrityksistä puuttuu.

Tästä REWORK:ssa on kyse. Enää ei vain puhuta muutoksesta vaan koetaan se. Lue lisää syksyn tapahtumasta ja varaa paikkasi PRE-hintaan perjantaihin 20.9. mennessä; www.tulevaisuudentoimisto.fi/summit